กล้องระดับ บางครั้งจะถูกเรียกรวมว่า กล้องเซอร์เวย์

กล้องระดับอัตโนมัติ มีกำลังขยาย 32 เท่า พร้อมขาตั้งกล้องอลูมิเนียม และไม้วัดระดับ (Staff) แบบชัก มาตรฐานกล้องระดับที่ผู้ใช้งานคุ้นเคยมากกว่า 30 ปี มีค่าความละเอียดในการทำระดับไป-กลับ หรือ Double Run ที่ 1 กิโลเมตร ± 0.7 มิลลิเมตร ตัวกล้องระดับทำจากวัสดุแข็งแรงทนทาน กระจกสะท้อนสำหรับมองฟองกลมเพื่อสะดวกในการใช้งาน

กล้องระดับอัตโนมัติ เครื่องมือสำหรับช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง-อุตสาหกรรม โดยบางครั้งจะถูกเรียกรวมว่า กล้องเซอร์เวย์ มีค่าความละเอียดในการทำระดับไป-กลับ หรือ Double Run มีความคลาดเคลื่อนน้อยมาก มีระบบช่วยชดเชยความผิดพลาดจากการสั่นสะเทือนของตัว ใช้สำหรับการหาระดับที่มีความแตกต่างกัน ความสูง-ต่ำที่ไม่เท่ากัน เพื่อที่จะได้ค่าระดับที่เท่ากันเมื่อใช้งาน ประเภทของงานที่ใช้ได้แก่ การทำระดับ Profile และ Cross section เพื่อหาปริมาณดินตัด-ดินถม, งานถมดิน, ท่อระบายน้ำ, ขุดบ่อน้ำ-สระน้ำ, เทถนน, วางขอบคันหิน, ปรับระดับทางเท้าเพื่อทำการปรับพื้นที่, ปรับ-ตั้งระดับเครื่องจักร, ปูกระเบื้อง, วางระดับติดตั้งประตู-หน้าต่าง ตรวจสอบหรือกำหนดระดับสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ

กล้องระดับมีระบบช่วยชดเชยความผิดพลาดจากการสั่นสะเทือนของตัวกล้อง Automatic Compensator ซึ่งสามารถชดเชยได้ถึง ± 15 ลิปดา ใช้ในการถ่ายระดับเพื่อทำการปรับพื้นที่ในการก่อสร้าง, การทำระดับแบบละเอียด เพื่อสร้างหมุดฐานทางระดับ, การทำระดับแบบ Profile และ Cross section เพื่อหาปริมาณดินตัด-ดินถม และงานอื่นๆอีกมากมาย